Andetagen -  
                   för Din stund med "andra sidan"

 

 

 

 

Soff-seans

 Gästbok 

Tillbaka

 

Privatsittning med andekontakt...

Många som söker sig till ett medium är ofta i sorg efter att ha mist en nära anhörig eller vän och man hoppas få någon form av kontakt och bekräftelse på att ens kära fortfarande finns kvar runt en. Eller står man kanske inför en förändring i livet som man har mycket funderingar kring och hoppas på rådgivning från andra sidan. En del personer kommer av ren nyfikenhet. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra, vi har alla olika skäl att uppsöka ett medium. Det viktiga är bara att du kommer med ett öppet och kärleksfullt sinne. För pris och kontakt, se längre ner på sidan.

Jag erbjuder privatsittningar samt hemdemonstrationer, eller "soff-seanser" som jag oftast kallar dem, med andekontakt. Olika medium arbetar på olika sätt men då jag är ett spiritualistiskt medium är det väldigt viktigt för mig att du får veta vem av dina vänner/anhöriga som är besök, från andra sidan, under sittningen och att du förstår vem det är du får budskapet av. Du ska känna dig säker på att det är en andeperson med, att jag inte bara sitter och "hittar på". Jag förmedlar bara det anden visar och berättar för mig.
För ett spiritualistiskt medium är det "de tre B'na" viktiga:

- Beskrivning (av andepersonen)
- Bevis
- Budskap

Detta är skillnaden mot de medium som i mångt och mycket arbetar med sin intuition. De berättar ofta väldigt mycket om dig och din situation men du får inget bevis för varifrån orden kommer. Jag säger inte att de inte har andekontakt men du får inget bevis för att de inte enbart läser av dina energier och berättar utifrån det. Så kallad "reading". För mig är det viktigt att du får ett bevis på att vi lever vidare efter den fysiska döden här på jorden. Jag tycker det ger så mycket mer än att få berättat sådant omkring mig, som jag redan vet.

Hur går då en privatsittning till hos mig?  (för soff-seans se egen sida):
När du kommer till mig bjuder jag in dina nära och kära som finns på andra sidan och som du, förhoppningsvis, kan känna igen. Då jag upplever att någon är med oss gör jag en så bra beskrivning av andepersonen som det bara går. Du får veta saker som tex. utseende, personlighet, särdrag, sjukdomar/dödsorsak, relation till dig osv. Det kan variera lite från ande till ande vad de vill visa och tala om. En del är mer "pratsamma" andra mer "tystlåtna" precis som i verkliga livet.
Det enda jag vill du säger då jag frågar dig om du känner igen anden jag beskriver är "Ja" - "Nej" - "Kanske". Allt för att inte vägleda mig. Givetvis får du berätta, om du vill, vem anden är när vi är klara.
Om du vet vem andepersonen är ber jag om ett personligt budskap till dig. Sen kan du, om du vill, få ställa frågor till den som är på besök från andra sidan. Det är inte alltid man får svar men jag upplever att det ganska ofta går att föra en liten diskussion med anden. Jag lämnar inte budskap om du inte kan identifiera andepersonen då jag inte anser detta seriöst. Vem vill ha budskap från någon de inte känner?
Under en timmes sittning hinner jag oftast med 5-7 andekontakter, allt beroende på hur snabbt du känner igen dem, hur mycket ni har att prata om osv. 

Innan du kommer vill jag inte veta något om de kära du har på andra sidan. Ju mindre jag vet desto bättre.

Som jag skrev ovan är ett öppet och kärleksfullt sinne bra att ta med sig in i en privatsittning, det öppnar upp för våra vänner på andra sidan.
En annan sak som är viktig att tänka på är att jag som medium aldrig kan utlova att en viss andeperson kommer. Det är de på andra sidan som bestämmer vem som kommer på besök för dagen. Det kan vara så att det inte gått så lång tid sen din anhörige gick över och de vill inte dra upp sorgen. Andarna verkar ha känsla för när det är "läge" att komma eller ej. Vissa kan komma kort efter sitt dödsfall andra tar flera år på sig. En del kommer ofta, andra sällan eller aldrig.
Jag brukar säga till mina klienter att de alltid, hemma - innan sittningen, kan prata med de som de önskar ska komma, försöka duger.
Då du är på en sittning är det viktigt att inte låsa sig vid att just "den eller den" måste komma men "den eller den" får inte komma... Då kanske du inte kan känna igen en enda ande av de som kommer på besök, för det är inte de du önskat. Det kan även komma igenom personer som stått lite längre ifrån dig men som man haft någon form av relation till. Har man jobbat i vården är det ganska vanligt att tacksamma patienter dyker upp. Som ni förstår är det inte alltid bara de allra närmsta som "tittar förbi".
Något mer att tänka på under en sittning är att ett medium, i stort sett aldrig har 100% rätt i beskrivningen av andepersonen. Detta beror på att man som medium ska tolka det man ser och känner, anden kan visa sig i en annan ålder än den ålder personen hade då den gick bort, anden kanske inte vill visa sig som sjuk och då kan man missa den biten osv. Sen minns man kanske inte allting själv heller, som sitter, det kan vara ett tag sedan anden gick över. Som jag sa, ett öppet sinne är viktigt att ha med sig, att inte låsa sig vid att allt inte är exakt rätt. Dock ska man kunna kräva att minst 80% av beskrivningen är helt korrekt. Detta gäller inte enbart mig, som inte är färdigutbildad, utan även hos ett cerifierat medium.

Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det som kommer fram under sittningen, stannar mellan oss.
 

Jag har beslutat att inte ta emot (telefon inkluderat) kunder fysiskt längre. Enbart några sporadiska när jag känner att kroppen vill o orkar. Jag TAR EMOT för att pendla droppar och fästing/myggdroppar samt distanshealing.  Jag kommer även att göra distansrådgivningar som tidigare (sk 150kr frågor). Även "Små Änglar" håller öppet. Jag har inte telefonen på så vill du nå mig finns jag alltid på mail - öppet eller ej! Jag KOMMER ATT fortsätta med min kursverksamhet för att utbilda medium som kan fortsätta i min anda. Så är du intresserad av att gå kurs hör av dig! Välkommen att maila oavsett ärende!

 

Pris (inkl. moms):

 

30 min privatsittning

400:-

Besök, telefon eller distans. Svaret bränns på CD
Vid hembesök, utanför Örkelljunga, tillkommer 100:- extra samt körersättn.

60 min privatsittning

600:-

Besök, telefon eller distans. Svaret bränns på CD
Vid hembesök, utanför Örkelljunga, tillkommer 100:- extra samt körersättn.

Soff-seans/Hemseans

200:-/pers. min 6 pers.

 Minideb. 6 pers. Körersättning á 20:-/mil tillkommer Boka i god tid, begränsat antal tider/termin.

Jag har beslutat att inte ta emot (telefon inkluderat) kunder fysiskt längre. Enbart några sporadiska när jag känner att kroppen vill o orkar. Jag TAR EMOT för att pendla droppar och fästing/myggdroppar samt distanshealing.  Jag kommer även att göra distansrådgivningar som tidigare (sk 150kr frågor). Även "Små Änglar" håller öppet. Jag har inte telefonen på så vill du nå mig finns jag alltid på mail - öppet eller ej! Jag KOMMER ATT fortsätta med min kursverksamhet för att utbilda medium som kan fortsätta i min anda. Så är du intresserad av att gå kurs hör av dig! Välkommen att maila oavsett ärende!

Jag önskar dig Välkommen att höra av dig om du undrar något, genom att skicka ett mail.  

 

 Lena Svensson - Photo: © Camilla Thieme - All rights reserved 2010-